Инструкция за експлоатация. Гаранция

Инструкция за експлоатация на ветроупорни завеси

След първоначален монтаж, завесите е необходимо да бъдат оставени в затворен режим /спуснати/ минимум 30 дни, за да улегнат и да заемат формата на съоръжението.

За безпроблемна подготовка на завесите за студените периоди, те трябва да бъдат спуснати в затворен режим докато времето все още е топло, с температура не по-малка от 20 градуса. Това ще предотврати тяхното свиване и несъвпадане със заключващите механизми.

Когато няма навес отгоре над завесите, ги навивайте навътре, така че да не се събира вода в тях, защото това ще увреди материала след греене на слънце. Получава се ефект на лупа и изгаря кристала, а и зацапва силно прозрачната част.

След поставяне на завесите, клиента е длъжен да поставя тежестите в долният край на джоба предназначен за тях, за да могат те да изпъват материала. Когато завесите се изпънат отново, започвате аксесоарите отгоре надолу поетапно, без да пропускате закопчалки. Използването на завесите без тежести може да доведе до тяхната деформация.

След монтажа, клиентите носят отговорност за стопанисването на съоръженията и прилежащите към тях аксесоари и тежести.

При прибиране на завесите, от тяхното навиване зависи смачкването на материала и съответно деформацията след спускането им, което може да повлияе както на ширината, така и на височината.

Гаранция на ветроупорни завеси

Гаранционният период на всяка произведена ветроупорна завеса от фирма ни е 6 месеца. Гаранцията важи и започва да тече от датата на получаване на ветроупорните завеси.

Гаранцията покрива фабрични дефекти.

Гаранцията не покрива грешно взети размери от страна на клиента. Гаранцията не покрива щети в следствие на природни бедствия, механично или химическо въздействие върху завесите или техните аксесоари, неправилна експлоатация. Гаранцията не покрива увредени ципове, кристал, винил или закрепящи механизми и копчета, при видима физическа деформация при каквито и да е условия, като човешка намеса, природни бедствия, климат и други, също и слънчево прогорени на ивици завеси, събрали вода след навиване от ефекта на лупа. Гаранцията не покрива изгорели или матирани завеси, в следствие на неподдържане, силно замърсяване и третиране с препарати увреждащи PVC.

Ако клиента реши да промени размерите на ветроупорните завеси след тяхното производство и доставяне, това може да се извърши в срок от 30 дни, ако промените искани от клиента са невъзможни за изпълнение, производителя може да откаже ремонта на ветроупорните завеси.

При възникване на гаранционно събитие, Клиента е необходимо да изпрати имейл на store@zavesi.net с описание на случая, след което да се обади на тел. 0888 496 767. В срок от 3 работни дни Производителят разглежда случая. При потвърждение на гаранционното събитие Клиента изпраща дефектните завеси на Производителя. Производителя остранява несъответствието на продукта в срок от 15 работни дни от получаване на завесите. Разходите за транспорт при потвърдено гаранционно събитие са за сметка на Производителя. Ако събитието не е гаранционно, разходите за транспорт и корекция са за сметка на Клиента.

Вижте още информация за ветроупорни завеси

Натиснете някой от следните линкове:

Обадете ни се!