Съседни ветроупорни завеси

Подравняване на кристалните пана

Когато поръчвате повече от една ветроупорна завеса и те имат различни височини, може да се получи проблем с подравняването им.
Проблемът се състои в това, че за всяка завеса можете да въведете една и съща височина на престилката. В този случаи, ако завесите се монтират една до друга, на една и съща горна греда, долния край на прозрачните части на завесите ще бъде на различна височина и те ще изглеждат "назъбени".
Допълнителен проблем е, че е възможно да се получи разминаване в местата на крепежните елементи /обкова/ на завесите.
Този проблем се проявява само ако завесите се монтират една до друга, на една обща горна греда, на една обща стена.
Ако завесите не са една до друга или са на различни греди /с различни височини /, или са на различни страни, най-вероятно няма такъв проблем.

За да избегнете този проблем, има три варианта:
- Ако разликата във височините на завесите е малка /до 10см /, по-добре е да поръчате завесите с една и съща височина. Hай-вероятно подът Ви има лека денивелация. Престилката на по-високите от необходимото завеси ще се подгъне малко повече по пода, като "обере" денивелацията.
- Оставете опцията за автоматично изчисление на височината на престилката включена. В повечето случаи, особенно при малка разлика във височините, системата коректно ще определи престилката и ще подравни завесите. Все пак прегледайте внимателно резултата.
- Ако разликата във височините е над 10 см., изключете автоматичното изчисление на височината на престилката и след внимателно обмисляне, я определете Вие. Ако трябва, свържете се с нас за консултация.

Ако имате горна греда под наклон с повече от една завеса на нея, трябва да обмислите този проблем.
При поръчка, можете да ни уведомите за съседни завеси, като в полето "допълнително описание на завесата" запишете "тази завеса е съседна на завеса ... ". Ние ще се свържем с Вас за да Ви съдействаме за подравняване на завесите.

Вижте още информация за ветроупорни завеси

Натиснете някой от следните линкове:

Обадете ни се!